Protokoll

Protokoll ordinarie föreningsstämma Brf Fågelbärslunden 2018 (pdf)

Hämta

Bilaga_Stämma2018_2_Årsredovisning 2017 (pdf)

Hämta

Bilaga_Stämma2018_3_Revisionsberättelse 2017 (pdf)

Hämta

Bilaga_Stämma2018_4_Styrelsens Propositioner punkt 9, 11-13 (pdf)

Hämta

Bilaga_Stämma2018_5_Styrelsens nomineringar inför föreningsstämma 2018 (pdf)

Hämta