Välkommen

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Fågelbärslunden kallas härmed till 2019 års

ordinarie föreningsstämma.


Stämman kommer att hållas onsdag den 22 maj klockan 18.30 i Redabs lokaler på

Skogberga, Prästgårdsvägen 47.


De som vill samlas på gården klockan 18.15 för gemensam färd, skjuts ordnas till dem som

behöver.


Handlingar distribueras under maj och publiceras även på föreningens hemsida.


Om medlem vid stämman ska företrädas av annan därtill befullmäktigad person ska företrädaren, vid stämman,

kunna uppvisa nödvändig fullmakt samt belägg för att denne har rätt att företräda aktuell medlem – allt enligt

stadgarnas 21§. Föreningens stadgar återfinns på föreningens hemsida.


Vi hoppas se alla medlemmar på plats den 22/5.


Hälsningar

Styrelsen

Handlingar

Stämmolokal

Prästgårdsvägen 47, 187 75 Täby, Sweden